Bildet viser eksempel på faktura.
Trykk på bildet for større versjon

Eksempel på faktura -foto

Fakturainformasjon

Matter faktureres på forskudd for en periode på 2 mnd.
Ønsker du lengre fakturaperioder kan du velge følgende alternativer:

  • Helårsfaktura 10 %
  • Halvårsfaktura 5 %
  • Tertialfaktura 2,5 %

Ofte stilte spørsmål

Svar
Fakturaen inneholder alle leveranser for en periode på 2,4,6 eller 12 mnd avhengig av fakturafrekvens.

Fakturafrekvensen er standard 2 mnd.

Antall matter på faktura er det totale antallet som blir levert i hele perioden. Ved å se på linjen levering i uke.. ser du hvor mange leveringer fakturaen gjelder for. Har du 2 matter, men det står 8 matter på faktura betyr det at fakturaen gjelder for 4 leveringer.

Svar Dette skyldes at matten har forskjellig frekvens. Se på siste siffer i artikkelnummeret og du finner ut hvor ofte matten skiftes. Normalt er det forskjellig frekvens mellom sommersesong og vintersesong. Matten har to elementer i prisen, en pris for at du leier matten og en pris for transport/vask. Pris pr skift blir høyere jo lenger du leier matten mellom hvert skift, men samtidig blir antall skift redusert. Dermed blir pris pr uke og totalpris pr år lavere.

Svar
Det skyldes at du har en annen ordre om vinteren med andre størrelser.

Skiftet mellom sommer og vinter er normalt mellom uke 40-42, overgang mellom vinter og sommer er normalt mellom uke 16-18.

Følgende opplysninger kan være av nytte å vite hva betyr:

1. Fakturaperiode

Fakturaperiode angis her med uker. Linjen «Levering i uke..» viser hvilke uker det er fakturert for. Perioden viser imidlertid kun den perioden det er bedt om å fakturere for. Ordresystemet har en teller som viser hvilke leveranser som plukkes ut for fakturering. Eksempelvis vil en matte som har frekvens hver 4. uke og som har leveranse i uke 18 forlenge fakturaperioden til uke 22.

2. Antall matter

Antall er det antall matter som leveres i perioden. Siden all fakturering skjer på basis av uker, ikke måneder, vil noen fakturaer få en ekstra leveranse. Eksempelvis vil en matte med frekvens hver 4. uke ha 13 leveranser pr år. En gang pr år blir det fakturert 3 skift i stedet for 2 som er normalt.

3. Artikkelnummer

Artikkelnummer har en viktig informasjon nemlig siste tallet i artikkelnummeret. Dette viser hvor ofte matten skiftes.

3512BL forteller at denne matte skiftes hver 2 uke.