Koronavirus

Informer dine kunder/besøkende med infomatter fra Leko. Trykk her for mer info..

Informasjon vedrørende koronavirus

Leko Matter As holder vaskeri og distribusjon åpen i denne tiden med koronavirus og justerer våre tiltak og rutiner fortløpende. Vi ber om at vi som leverandør og dere som kunde må samarbeide og vise gjensidig fleksibilitet i denne perioden vi er inne i.

Distribusjon:
Vi ber alle kunder som stenger sine lokaler og dermed ikke ønsker bytte av matter, mopper og arbeidstøy i en midlertidig periode, sende oss en henvendelse via kontaktskjema eller på e-post med opplysninger om hvor lenge de holder stengt, slik at vi kan oppdatere våre kjørelister og dermed prioritere de kunder som holder åpent. Vi har avtale med transportfirmaer som vil bistå oss ved behov, slik at leveringer gjennomføres så godt det lar seg gjøre, men visse forsinkelser kan oppstå som følge av eventuelle karantenetider eller sykdom. Om distribusjonen skulle bli hardt rammet, vil vi prioritere moppeleveringer slik at våre kunder kan oppretteholde renholdet.

Vaskeri:
Vaskeriet er i normal drift og vi vil allokere ressurser internt for å sørge for at det holder åpent i perioden fremover. Vi har også avtale om bistand fra andre vaskerier slik at vi kan opprettholde vask av matter, mopper og arbeidstøy i størst mulig grad fremover.

Våre gulvmatter og mopper er frie for virus når de leveres ut til våre kunder, les mer her..

Tiltak:
Vi følger løpende med på rådene og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og justerer våre tiltak mot smittespredning løpende.

Våre tiltak mot viruset er (men ikke begrenset til)

  • Bruk av hjemmekontor så langt det er mulig
  • Ingen sosiale arrangementer i regi av Leko
  • Begrenset eller ingen møtevirksomhet
  • Reiser i jobbsammenheng er stoppet
  • Ansattes reiser i privat regi frarådes
  • Gjeldene karanteneregler følges
  • Fokus på renhold, håndvask/hygiene