Absorberingsmatte

Absorberingsmatte

Absorbering benyttes ofte feil i det kun matter av organisk materiale som kvalifiserer til betegnelsen absorbering. Matter av kunstfiber skal ha betegnelsen adsorberingsmatte.

Absorbering betyr at et materiale tar opp i seg en veske. I relasjon til matteutleie vil det bety at utleiematten er laget av et organisk materiale som regel bomull. Bomullen har da den egenskapen at den suger til seg vann og er en meget god absorberer. En bomullsmatte suger bedre enn en syntetisk matte. Ulempen er imidlertid at siden den tar opp i seg fuktigheten vil den ikke så lett gi slipp på fuktigheten. Når matten er fuktig bør den derfor skiftes.

I et utleiesystem vil dette ikke være økonomisk lønnsomt. Matteservice virker slik at matter skal skiftes etter faste frekvenser og ikke etter en regn- og snøperiode. Bomullsmatter er derfor ikke så økonomisk og er blitt utkonkurrert av matter med syntetisk luv.

Absorberende matter i inngangspartiet bør inngå i en serviceavtale. Vi fraråder spesielt å montere slike matter fast i form av renholdssoner. En renholdssone vil kreve hyppig og kostbar rens som alltid holdes skjult for kjøper når kostnadskalkylen er satt opp mot matteservice.