Arbeidstøy

Arbeidstøy

Vask av arbeidstøy er en viktig trivselsfaktor, og en rekke bedrifter har serviceavtaler for arbeidsklær. Arbeidstøy er en god måte å profilere bedriften, og bør derfor betales av arbeidsgiver. Arbeidsgiver har fradragsrett for kostnader. Dersom man velger å gi arbeidstaker godtgjørelse for vask av arbeidstøy, kan dette være skattepliktig.

Reglene finner du her:
Skatteetaten.no

Kontroll og reparasjon av arbeidstøy kan inngå i en vaskeavtale for arbeidstøy. Dette er etter vår oppfatning et skjult pristillegg på 20 -30 % av avtalt pris. Vi har derfor valgt å overlate til brukeren å be om reparasjon av det arbeidstøy som trenger reparasjon. Praksis viser da at posten for kontroll og reparasjon mest lønnsomt kan brukes til fornying av arbeidsklær.

Vår arbeidstøyservice innebærer at dette skjer i faste frekvenser. Kombineres dette med en avtale om matteservice, vil det ikke bli belastet frakt. Se våre priser for vask av arbeidstøy.

Vår arbeidsklær service omfatter kun vask. Vi leier ikke ut arbeidstøy.