Bindingstid

Bindingstid

Bindingstid er en vesentlig forutsetning i et tilbud på matteservice. Derfor vil de som bruker bindingstid ofte utelate dette i tilbudet. Bindingstiden dukker derfor først opp i ordrebekreftelsen og blir oversett av den som tar beslutninger. Beslutningen om kontraktsforhold er jo allerede tatt ved aksept av tilbudet. Vi opplever derfor alltid at kunder som velger et billigere tilbud fra oss blir overrasket når de sier opp og får beskjed om at bindingstiden er flere måneder.

Bindingstid er en kontraktsform som benyttes hvor det er foretatt investeringer fra en leverandør som forutsetter at kontrakten har en varighet som gir leverandøren en rimelig sjanse til å tjene inn investeringen. For utleie av matter med kundens logo er dette naturlig at leverandøren krever en bindingstid for å kompensere for investeringen. For utleie av standard matter er investeringen så minimal i forhold til utleieprisen, at bindingstid kun har som hensikt å hindre kunden i å velge et billigere tilbud.

En vanlig formulering i slike tilbud er; ”Avtalen gjelder for en periode på 12 mnd. Og fornyes automatisk for en ny periode om den ikke sies opp 3 mnd før fornyelse.”

Du risikerer derfor at bindingstiden kan være inntil 15 mnd.

Eksempel på et firma som har erfart at bindingstid kun er for å beskytte leverandøren mot priskonkurranse. Denne kunde aksepterte et tilbud fra oss som var ”mye billigere”, men var bundet av en uakseptabel lang oppsigelsestid;

Hei!

Dette virker veldig interessant, og mye billigere enn i vi har i dag. Dessverre er vi bundet i en kontrakt med Beredsen som løper per år. Når vi har fått sagt opp denne, kommer vi gjerne tilbake til dere.

Mvh Sara Holt,

Propello AS