Børster

Børster

Metallrister og ringgummimatter kan påmonteres mattebørster som øker skrapeeffekten. Børstene kan formes som firmalogo.

Fra boken "Alt om renhold"

Børster i rister kan øke avskrapningseffekten

Les mer om metallrister og mattebørster.