Byttefrekvens

Byttefrekvens

Byttefrekvensen skal gjenspeile den normaltiden en utleiematte skal ligge før den er moden for utskifting. Byttefrekvensen skal ha fast intervall, men det er vanlig å avtale forskjellig mellom sommer og vinter. Det er også anledning til å la matteservice kun omfatte vintersesongen
Byttefrekvensen er influert av mattetype og mattekvalitet. Bomullsmatter trenger hyppigere bytte. Det er imidlertid også stor forskjell på syntetiske utleiematter, og hvor ofte de må byttes. Leko Matter AS benytter spesialproduserte utleiematter som har ca 40 % mer tekstil som absorberende materiale. Våre leiematter kan derfor ligge lengre enn en standard utleiematte. Lengre skiftintervall gir lavere totalkostnad for matteutleie.

Vår oppfatning er:

  • Det benyttes for små matter som byttes for ofte.
  • Lengre byttefrekvens gir lavere totalkostnad.
  • Avbestill ikke matteservice om sommeren, la utleiematter ligge uten skift.