Delt frekvens

Delt frekvens

Delt frekvens innebærer at du skifter utleiematte sjeldnere om sommeren. Normalt har vi lengre frekvenser om sommeren. Utleiematter som skiftes hver 2. uke om vinteren kan skiftes hver 4 uke om sommeren. Det er også mulig å la utleiematter ligge hele sommeren. Du står fritt til å velge frekvens, og velger du for lange byttefrekvenser kan den endres. Lengre utleiefrekvens reduserer kostnaden til matteservice.

En viktig forutsetning for å velge lange frekvenser er at vi som eneste firma har lange frekvensalternativer som standard tilbud. Som det fremgår av vår prisliste matteservice, kan du velge inntil 8 uker for standard matteutleie. I tillegg til dette har vi et spesialtilbud for arealer med liten trafikk. Her kan du velge frekvenser inntil 52 uker.

Delt frekvens er en av de viktigste faktorer for totalkostnaden for matteservice. Det er mattefirmaets plikt å gi deg en riktig frekvensvurdering. Sjekk derfor alltid totalkostnaden for matteservice med flere leverandører.