Dørbrønn

Dørbrønn

Det er en fordel om matter som ligger i inngangspartiet er nedfelt. Dette vil gjøre det enklere å passere med rullestol og transportutstyr, som traller o.l. En nedfelt matte vil også medføre at snublefaren elimineres. En matte som nedfelles bør ha skrapeeffekt og mulighet for smuss å gå igjennom matten.

Dybden på dørbrønnen er ofte med på å bestemme hvilken matte som kan brukes.

Vi vil direkte fraråde å benytte absorberende matter i dørbrønner.

Matten bør ligge løst slik at det er mulighet for å løfte opp matten og fjerne smuss under matten. Det finnes ulike typer matter til denne typen bruk.