High Twist matte

High Twist matte

En utleiematte skal ha to funksjoner.

Den skal absorbere vått smuss og skjule smuss i form av partikler. For å oppnå en best mulig evne til å skjule smuss er det en fordel at matten har stiv bust. For å oppnå dette blir fibrene varmebehandlet under spinning og tvisting for å bli stive. Mattens skrapeeffekt er også avhengig av hvordan den er tuftet. En matte med tett og kort tufting har dårligere evne til å skjule smuss. Mattens evne til å absorbere er avhengig av tykkelsen på fibrene. Med samme vekt vil en matte som har tykke fibere, ha mindre overflate og følgelig dårligere absorberingsevne.

Kvaliteten på en matte er avhengig av at den er laget av high twist med god kvalitet. Du kan skille en god matte fra en dårlig ved å se på trådene i matten. En matte hvor det er vanskelig å skille trådene fra hverandre har dårligere kvalitet enn en matte hvor trådene er adskilt. En matte som har en tett overflate er ikke i stand til å skjule smuss.