Inntråkksone

Inntråkksone

Vårt motto ”Det er billigere å stoppe møkka enn å fjerne den” går direkte på at den skitten du stopper i inngangen slipper du å fjerne ved faste renholdsrutiner. Det er dessverre slik at inntråkksonene er planlagt av arkitekter som i liten grad tar hensyn til drift av bygget. Det er imidlertid mye du kan gjøre, selv i håpløse innganger.

Du starter med skrapematter som tar det grove smuss.
Du fortsetter med utleiematter som byttes i faste frekvenser.
Det finnes dessverre mange typer skrapematter som ikke fungerer. Vi har lagt ut mye informasjon om dette og vil her konsentrere oss om det prinsipielle.

Skrapematter skal være ”åpne” slik at smusset faller gjennom eller enkelt kan fjernes.
Matter med tekstilfibere skal ikke brukes i inngangsparti dersom de ikke er utleiematter i fast service.
Den beste løsningen i innganger er å inngå en avtale om matteservice. En løsning med matteservice vil sikre deg rene matter som stopper skitten før den trekkes inn i bygget. Matteservice vil også redusere renholdsbehovet og holde renholdsstandarden i lokalet høyere mellom renholdsintervallene.