Kontraktstid

Kontraktstid

Matteservice er en løpende tjeneste og det er naturlig at det skal være en rimelig oppsigelsestid dersom tjenesten skal avvikles. Det er imidlertid ikke rimelig at det skal inngås lange bindingstider som ikke står i noen sammenheng med tjenesten.

Det finnes bindingstider opptil 3 år og avtalen fornyes automatisk for et nytt år dersom den ikke blir sagt opp innen 3 mnd før den automatisk fornyes.

På toppen av det hele oppdager ikke kunden dette før de eventuelt skal si opp avtalen. Dette skyldes at de i tilbudsfasen ikke opplyses om at prisen fortsetter bindingstid. Bindingstiden blir lurt inn i avtalen når det skal kvitteres for første leveranse.