Leveringsgebyr

Leveringsgebyr

Vi er av den oppfatning at en prisliste eller et tilbud skal inneholde alle elementer i den kostnaden du har med servicen. Vi ser imidlertid at enkelte leverandører har tillegg som kunden først blir oppmerksom på ved første faktura. Dette kan dreie seg om kjøretillegg eller fakturagebyr. Om dette ikke er tatt med i tilbudet, vil vi formode at dette ikke skal aksepteres.

Be alltid om at tilbudet bekreftes skriftlig.
Sjekk at tilbudet ikke inneholder tillegg i opplyst pris.
Sjekk at det ikke er uforholdsmessig lang oppsigelsestid.

Du er ikke forpliktet til å akseptere tillegg som ikke er med å tilbudsprisen.
Problemet er at de færreste gidder å ta et oppgjør med en slik useriøs leverandør for relativt små beløp. Noen ganger er slike gebyrer også kombinert med lange bindingstider som gjør at det kan ta år før du er ute av kontrakten. Dette er forhold du må få avklart før du aksepterer tilbud.

Sjekk derfor at tilbudet om matteservie gir totalpris pr år og løpetiden (oppsigelsestiden) for avtalen