Mattebrønn

Mattebrønn

Det er en fordel om matter som ligger i inngangspartiet er nedfelt. Dette vil gjøre det enklere å passere med rullestol og transportutstyr, som traller o.l. En nedfelt matte vil også medføre at snublefaren elimineres. En matte som nedfelles bør ha skrapeeffekt og mulighet for smuss å gå igjennom matten.

Matten bør ligge løst slik at det er mulighet for å løfte opp matten og fjerne smuss under matten. Det finnes ulike typer matter til denne typen bruk.

Se mer på siden for salg av matter.