Mattedistribusjon

Mattedistribusjon

Utskifting av matter etter faste ruter.

Vi får ofte spørsmål om hvordan vi kan tilby vår service så billig. Mye av svaret er at dette skyldes rasjonell distribusjon. Vi distribuerer våre matter med eget personale og egne biler. Vi har laget egne systemer for oppfølging av at rutene blir rasjonelt lagt opp med hensyn til kortest mulig kjørevei. I en kombinasjon med dataverktøy og erfaring fra kjøreleder foretar vi en kontinuerlig optimalisering av distribusjonen.