Mattepriser

Mattepriser

Vi opplever ofte at våre tilbud blir valgt bort til tross for at vi har lavest pris. Dette skyldes at det er forskjellige måter å oppgi prisen på.

Sjekkliste for sammenligning av mattepriser:

  • Sjekk alltid totalpris pr år.
  • Sjekk at det ikke kommer gebyrer i tillegg til prisen.
  • Sjekk om prisen er pr uke eller pr skift.
  • Sjekk at du har valgt riktig frekvens for skift.
  • Sjekk om du har fått med redusert sommerfrekvens.

Mattepriser bør oppgis som pris pr skift og totalpris pr år.

Det finnes flere måter å oppgi prisen på matteutleie, eksempelvis pris pr uke. Bakgrunnen for å oppgi prisen pr uke er ofte et forsøk på å lure kunden til å tro at man er billigst.

Når du får tilbud, bør du derfor alltid be om å få oppgitt totalpris pr år.
Sjekk også alltid at det ikke kommer gebyrer i tillegg (frakt, kjøretillegg og fakturagebyr)