Moppesystem

Moppesystem

Mopper ble introdusert i Norge på 60 tallet og hadde store problemer med å bli akseptert som alternativ til bøtte og klut. Mopper som da ble brukt var blandingsmopp av bomull og syntetisk fiber. Denne blandingsmoppen er fortsatt enerådende på markedet. På grunn av priskonkurranse produseres nå mopper i Kina og er ofte av dårlig kvalitet.

Mikrofibermopper ble introdusert for flere tiår siden men har en liten del av markedet. Dette skyldes i hovedsak pris i det en mikrofibermopp er ca 3 ganger så dyr. At bruken av blandingsmopp fortsatt har den største markedsandel skyldes at de fleste rengjøringsbyråer benytter leiemopper. På grunn av stort svinn har ikke utleiefirmaene råd til å bruke kvalitetsmopper.

Det finnes også engangsmopper på markedet. Disse kastes etter bruk.