Matteutleie

Matteutleie

Matteutleie er Leko Matters AS sitt hovedområde. På våre hjemmesider har vi derfor lagt inn mye stoff om dette slik at du som kunde skal kunne sette deg inn i alle aspekter om vår matteutleie.

  • Matteutleie stopper 80 % av smuss som ellers ville bli dratt inn i lokalet.
  • Matteutleie er billigste måten å etablere effektive mattesoner.
  • Matteutleie sikrer deg rene og pene matter til enhver tid.
  • Matteutleie er billigere enn renholdssoner.

Den viktigste funksjonen til matteservice, er at den skal etablere stoppsoner for smuss og derved spare både renhold og vedlikehold. Matteservice kan stoppe inntil 80 % av smuss som ellers ville ha blitt dratt inn i lokalet. En god matteservice vil derfor også høyne renholdsstandarden.

  • Matteservice reduserer renholdsomkostningene
  • Matteservice høyner renholdsstandarden
  • Matteservice reduserer vedlikeholdskostnadene

Et godt mattesystem betinger at dette gjøres riktig. Leko Matter As har over 40 års erfaring med etablering av mattesoner. Et godt mattesystem inneholder både permanente skrapematter, matteservice og interiørmatter som ikke skiftes så ofte.

  • Vi har 10 størrelser utleiematter å velge mellom.
  • Våre frekvenser for matteservice er inntil 52 uker mellom skift.
  • Våre utleiematter har 40 % tykkere luv en standardmatter.

Ved etablering av en mattesone vil vårt store utvalg i mattestørrelser gjøre oss bedre i stand til å etablere bedre og rimeligere løsninger enn våre konkurrenter.

Leko Matter As har med sin matteservice tradisjonelt dekket Oslo og Akershus. Etter en betydelig utvidelse av vårt dekningsområde dekker vi i dag med faste ruter; Østfold og deler av Buskerud (Drammen og Hønefoss) Vi har dessuten kjøreruter til Lillehammer, Gjøvik og Hamar.