Mattesystem

Mattesystem

Et mattesystem består av flere komponenter og er satt sammen for maksimal effekt. Et godt fungerende mattesystem vil kunne redusere inntråkk av smuss med 80 %.

1. Skrapematter etableres som første barriere.
Skrapematter utenfor inngangsdør stopper mye av det groveste smusset, som stein og sand, men skal ikke absorbere fuktighet. Skrapematte må tåle kulde, snø og regn. Skrapematte ute bør ha åpen bunn slik at vann og smuss dreneres gjennom matten. Skrapematter finnes i ulike varianter som kan nedfelles eller ligge løst på bakken. Anbefalte produkter: Ringsone, Ringmatte, Spagettimatte,

2. Mattesone
En mattesone bør etableres i større inngangspartier for å kunne stoppe mest mulig smuss på vei inn i bygget. En mattesone kan være en hybridløsning, bestående av skrapematter med og uten absorberingsevne. Mattesone kan bygges både utenfor inngangsparti og innenfor inngangsparti eller i mellomgang. Mattesoner finnes som moduler eller leveres på rull, avhengig av type sone. Anbefalte produkter: Ringsone, Ringmatte, Spagettimatte

3. Absorberende utleiematte/logomatte
Absorberende matter er siste steg i et mattesystem for inngangsparti for å ta opp finere partikler, samt absorbere fuktighet, fra regn og snø som dras inn i bygget. For best effekt bør det benyttes nylonmatte, mikrofibermatte eller logomatte som alle er laget spesielt for formålet. Gulvmatter med pvc eller bomull egner seg i mindre grad. Anbefalte produkter: Utleiematte nylon, Miljømatte mikrofiber, Logomatte nylon/P.E.T, Nylonmatte uten serviceavtale

Utvidet mattesystem

En hovedregel plassering av gulvmatter er;
"hvor du går og hvor du står".

Et mattesystem bør derfor utvides til mer enn kun inngangsparti, det kan også innebære å plassere gulvmatter i resepsjonsområde, heiser og eller personalinngang. Se vår guide for matteplassering. 

Rene og skitne soner
Det er viktig å etablere mattesoner mellom skitne og rene soner, for å minimere behovet for renhold. Eksempel på dette er mellom verksted/lager til kontor og kantine. Her kan det med fordel plasseres ut ulike gulvmatter for å fange opp smuss, oljesøl eller fuktighet. Anbefalte produkter: Utleiematter, Kjørematte

Ergonomiske arbeidsplassmatter/Hms-matter
Til slutt bør et mattesystem også omfatte ergonomiske avlastningsmatter der man hovedsaklig står når man jobber, for eksempel bak resepsjon, lager, verksted eller på kontor hvor man har skrivebord med hev/senk-funksjon. Ergonomiske matter finnes som små og store enkeltstående flyttbare matter eller kan leveres på rull for å dekke større områder. Anbefalte produkter: Avlastningsmatte med leieavtale, Ergonomiske matter for kjøp, Hms-matter på rull

Leko Matter AS har jobbet med etablering av matteløsninger siden 1971 og har i dag et bredt utvalg av gulvmatter til alle soner.
Kontakt oss for råd og veiledning!