Fakturainformasjon

Fakturainformasjon

Matter faktureres på forskudd for en periode på 2 mnd som standard.
Ønsker du lengre fakturaperioder for å redusere antall faktura, tilbyr vi også faktura for 4, 6 eller 12 måneder.

Ofte stilte spørsmål

Følgende opplysninger kan være av nytte å vite hva betyr:

1. Fakturaperiode

Fakturaperiode angis her med uker. Linjen "Levering i uke.." viser hvilke uker det er fakturert for. Perioden viser imidlertid kun den perioden det er bedt om å fakturere for. Ordresystemet har en teller som viser hvilke leveranser som plukkes ut for fakturering. Eksempelvis vil en matte som har frekvens hver 4. uke og som har leveranse i uke 18 forlenge fakturaperioden til uke 22.

2. Antall matter

Antall er det antall matter som leveres i perioden. Siden all fakturering skjer på basis av uker, ikke måneder, vil noen fakturaer få en ekstra leveranse. Eksempelvis vil en matte med frekvens hver 4. uke ha 13 leveranser pr år. En gang pr år blir det fakturert 3 skift i stedet for 2 som er normalt.

3. Artikkelnummer

Artikkelnummer har en viktig informasjon nemlig siste tallet i artikkelnummeret. Dette viser hvor ofte matten skiftes.

3512BL forteller at denne matte skiftes hver 2 uke.