Miljøansvar

Miljøbilde_leko-foto

Vår målsetting:

Leko Matter As har som målsetting å redusere miljøbelastningen og tilrettelegge produksjon, distribusjon og systemer for at vi skal kunne opptre skånsomt overfor miljøet.

Virke-logo-medlem

Sertifisert Miljøfyrtårn:

Som en del av vår miljøstrategi er Leko Matter sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en stiftelse som gjennom sin sertifiseringsordning hjelper private og offentlige virksomheter å drive miljøvennlig.
Ved å være sertifisert miljøfyrtårn får vi anledning til å dokumentere vår miljøinnsats. Det innebærer at vi systematisk arbeider med tiltak i hverdagen som bidrar til en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Med sertifiseringsordningen blir miljøarbeidet forankret og prioritert, og får mer oppmerksomhet hos de ansatte. Hvert år leverer vi en miljørapport og hvert tredje år skal vi gjennom en resertifisering.

Miljøtiltak:

Leko Matter driver med vaskeri og distribusjon. Vår miljøbelastning er spesielt knyttet til bruk av kjøretøy, avfall og energiforbruk til oppvarming av vann. Noen eksempler på miljøarbeidet er opplæring og informasjon til ansatte, rutiner og tiltak for lavere energibruk, kildesortering og avfallsreduserende tiltak og lavere utslipp knyttet til bruk av kjøretøy, samt miljøkrav til våre leverandører.

Les mer om sertifiseringen på www.miljofyrtarn.no

Vi vil takke Ann-Kristin Fossum i Green Focus for gode råd og veiledning i prosessen med å bli sertifisert miljøfyrtårn. Vi kan anbefale Green Focus om din bedrift ønsker å bli sertifisert miljøfyrtårn.