Miljøansvar

Miljøfyrtårn_leko-foto
Elektrisk varebil til distribusjon av matter og mopper
Virke-logo-medlem

Vår målsetting:
Leko Matter As har som målsetting å redusere miljøbelastningen og tilrettelegge produksjon, distribusjon og systemer for at vi skal kunne opptre skånsomt overfor miljøet samtidig som vi sparer kostnader for oss selv og våre kunder.

Vi startet med blanke ark da vi planla vårt nye vaskeri på Langhus, og planla tidlig for installasjoner av miljøvennlige og energieffektive tiltak, noe som har gitt oss en vesentlig konkurransefordel i form av sparte kostnader. Vi har nå bransjens mest effektive vaskeri for matter pga:

• Strøm fra solceller på taket
• Batteripakke for lagring av strøm fra solceller (forventes ferdigstilt 2023)
• Rensesystem for gjenbruk av produksjonsvann
• Moderne vaskemaskiner som sparer vann, strøm og kjemikaliebruk.
• Tørketromler med infrarød sensor som måler restfuktighet og stopper tørk når tekstilet er tørt, samt varmegjenvinning.
• Automatisert produksjon i vaskeri, som gir maksimal effektivitet, samt forbedret ergonomi for våre ansatte
• Elbiler i distribusjon
• Kildesortering, gjenbruk og reparasjon av matter

Effektiv produksjon og distribusjon med lave kostnader for oss, gir høy kvalitet og fordelaktige priser for våre kunder, da vi er meget konkurransedyktig med de nevnte tiltak.

Miljøtiltak

Sertifisert Miljøfyrtårn:
Som en del av vår miljøstrategi er Leko Matter sertifisert som Miljøfyrtårn.
Ved å være sertifisert miljøfyrtårn får vi anledning til å dokumentere vår miljøinnsats. Det innebærer at vi systematisk arbeider med tiltak i hverdagen som bidrar til en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Med sertifiseringsordningen blir miljøarbeidet forankret og prioritert, og får mer oppmerksomhet hos de ansatte. Hvert år leverer vi en miljørapport og hvert tredje år skal vi gjennom en resertifisering.

Vi har i dag 3 el-varebiler i distribusjonen (av totalt 13 varebiler), og vi tar sikte på at fremtidige utvidelser av bilparken vil være 0-utslippsbiler. I våre logomatter er stoffet laget av resirkulert plastflasker (p.e.t) I perioden juli 2017-juli 2022 har våre logomatter gjenbrukt over 150 000 plastflasker (500ml)

Les mer om sertifiseringen på www.miljofyrtarn.no

Vi vil takke Ann-Kristin Fossum i Green Focus for gode råd og veiledning i prosessen med å bli sertifisert miljøfyrtårn. Vi kan anbefale Green Focus om din bedrift ønsker å bli sertifisert miljøfyrtårn.