Miljøansvar

Miljøfyrtårn_leko-foto
Elektrisk varebil til distribusjon av matter og mopper
Virke-logo-medlem

Les fullstendig klimarapport

Last ned klimarapport for Leko Matter As

Vår målsetting:
Leko Matter As har som målsetting å redusere miljøbelastningen og tilrettelegge produksjon, distribusjon og systemer for at vi skal kunne opptre skånsomt overfor miljøet samtidig som vi sparer kostnader for oss selv og våre kunder.

Vi startet med blanke ark da vi planla vårt nye vaskeri på Langhus, og planla tidlig for installasjoner av miljøvennlige og energieffektive tiltak, noe som har gitt oss en vesentlig konkurransefordel i form av sparte kostnader. Vi har nå bransjens mest effektive vaskeri for matter pga:

• Strøm fra solceller på taket
• Batteripakke for lagring av strøm fra solceller (under planlegging)
• Rensesystem for gjenbruk av produksjonsvann
• Moderne vaskemaskiner som sparer vann, strøm og kjemikaliebruk.
• Tørketromler med infrarød sensor som måler restfuktighet og stopper tørk når tekstilet er tørt, samt varmegjenvinning.
• Automatisert produksjon i vaskeri, som gir maksimal effektivitet, samt forbedret ergonomi for våre ansatte
• Elbiler i distribusjon
• Kildesortering, gjenbruk og reparasjon av matter

Effektiv produksjon og distribusjon med lave kostnader for oss, gir høy kvalitet og fordelaktige priser for våre kunder, da vi er meget konkurransedyktig med de nevnte tiltak.

Miljøfyrtårn

Miljøpolicy – overordnet målsetning for Helse, Miljø og Sikkerhet for Leko Matter AS
I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre tjenester/produkter skal ikke skade kundene. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Leko Matter sitt miljøarbeid tar utgangspunkt i FN’s bærekraft mål og vi har definert tre viktige mål som påvirkes gjennom vår virksomhet:

Miljomaal

Vi følger opp disse bærekraftsmålene ved å:

 • Jobbe bevisst og systematisk med å prioritere sikkerhet og helse på arbeidsplassen
 • Sørge for et godt arbeidsmiljø hvor alle trives og føler seg vel
 • Sikre lik lønn for likt arbeid, uansett kjønn eller bakgrunn
 • Følge tariffavtalen for bransjen, sikre god lønn og ryddige arbeidsforhold
 • Være bevisste på hvor vi kjøper varer fra, og velge lokale varer og leverandører der det er mulig
 • Levere inn avfall til kildesortering
 • Bytte ut bilparken med elektriske kjøretøy
 • Sørge for en mest mulig effektiv produksjon med lavest mulig forbruk av energi
 • Miljø policy følges opp med konkrete mål:
  1. Oppnå CO2 nøytral oppvarming av varmtvann til produksjonen i vaskeriet
  Tiltak; Avvikle oppvarming med gass og installere fjernvarme
  2. Redusere utslipp fra bil transport med minimum 15% per år
  Tiltak; bytte ut biler drevet av fossilt drivstoff med elbiler. Minimum en bil per år
  3. Redusere energibruken i bygget og produksjonen med 25%
  Tiltak; solcelle paneler på taket av bygget vårt
  4. Redusere sykefraværet med 2 prosentpoeng. Fokus på langtidsfravær.
  Tiltak; har avtalt møte med BHT for å få råd og veiledning
  5. Økt medarbeider tilfredshet
  Tiltak; starte med medarbeider undersøkelser fra 2024. Flere sosiale tiltak ut over de to
  arrangementene vi har per i dag.
  6. Bedre opplæring av ansatte i HMS
  Tiltak; på hvert allmøte skal det være ett tema med HMS opplæring
  7. Etablere ny rutine for avviksrapportering
  Tiltak; har avtalt møte med BHT for å lage ny rutine for rapportering av avvik. Etter at ny
  rutine er laget, skal de ansatte læres opp i ny rutine.
  8. Forbedre innkjøpsrutinene
  Tiltak; Tredjepartssertifisert miljøledelsessystem (Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS) vektlegges i
  innkjøpsprosesser.
  Fortsette å velge de mest miljøvennlige produktene ved innkjøp av vaskemidler/kjemikalier
  Fortsette å fokusere på lavest mulig forbruk/dosering av vaskemidler/kjemikalier

  Vi ønsker innspill fra våre kunder og samarbeidspartnere!
  Gi oss gjerne innspill på hvordan vi kan forbedre våre miljøtiltak og nå våre mål.
  Send dine forslag til post@leko.no