Kontormatter

Vi ser at behovet for matter på kontorer ikke alltid er det samme som andre steder og har kommet frem til et eget opplegg for utleie av matter til kontorlokaler.

Matteutleie har tradisjonelt vært benyttet i inngangspartier med stor trafikk på gateplan. Vanlige skiftintervall har tradisjonelt vært; skift hver uke, hver 2.uke eller hver 4 uke. Med så hyppige skiftintervall blir kontormatter kostbart. Med vårt system for langtidsleie kan du skifte kontormatter så sjeldent som en gang pr år. Se vår prisliste langtidsleie.

Matter til kontor bør plasseres følgende steder:

Foran inngangsdør

Innside kontordør

Foran skranke/resepesjon

Plassering for utesko

Ergonomiske arbeidsplassmatter der man står

Foran kaffemaskin/vannkjøler hvor det kan søles