Leveringssikkerhet

Skann levering leko-foto

Leveringssikkerhet

Vi har utviklet et eget system for å logge leveringer, da vi ønsker å være helt trygg på at levering skjer til avtalt tid. Vi vet at det ofte kan være spørsmål om når mattene ble byttet sist, spesielt i borettslag og sameier hvor våre sjåfører sjeldent møter noen fra styret under levering. Alle leveranser blir registrert på smarttelefonen til hver enkelt sjåfør. Denne informasjonen sendes fortløpende inn til vårt ordresystem gjennom dagen. Vi har da dato og tidspunkt for levering, samt navn på sjåføren som utførte leveringen. Skulle det være spørsmål om når siste bytte er gjennomført, ta kontakt med vårt kundesenter som kan slå opp i leveringsloggen. 

Hver ettermiddag genereres det avvikslister, som viser om noen av dagens leveringer ikke har blitt korrekt registrert. Er det forhold som gjør at leveransen ikke har blitt gjennomført blir levering flyttet til normalt neste dag eller så kontaktes kunden der det er nødvendig.