Mattekvalitet

Mattekvalitet

Matteservice skal bedømmes ut fra en rekke kriterier. Du bør vurdere disse kriterier og velge den matteleverandør som gir deg det beste totalkonsept. Matteservice er også det servicenivå du opplever i den løpende leveranse. Siden alle lover like mye er det din opplevelse som teller. Du skal bare sørge for at du ikke inngår en bindende avtale med lang løpetid fra 1 til 3 år. Disse er vanskelig å komme ut av siden du må dokumentere grovt misslighold.
Vårt motto er ”du er kunde så lenge du er fornøyd”

Kriterier
En utleiematte skal først og fremst bedømmes ut fra sin evne til å oppta fukt og skjule smuss. Den skal videre bedømmes ut fra utseende og økonomi.

Absorberingsevne
For nylonmatter som er mer eller mindre enerådende på markedet, er evnen til absorbering avhengig av overflaten på den totale mengde fibere som er i utleiematten. Du kjenner forskjell på en god og en dårlig utleiematte ved sjekke tykkelsen på luven. En slitt leiematte er en dårligere absorberer av vann enn en ny leiematte. En standard utleiematte leveres med ca 700 g tekstil pr kvadratmeter. Leko får sine utleiematter spesiallaget med 950 g. Våre leiematter har derfor 40 % større absorberingsevne.

Skjule smuss
En utleiematte stopper både vann og smuss i form av sand og finfordelt leire. Vannet fordampes og smusset forsvinner ned i matten. En god utleiematte skal ha tvistet luv som gjør at smusset forsvinner ned i matten. Matten skal ikke være tuftet for tett slik at luven blir kompakt. Det finnes forskjeller mellom utleiematter når det gjelder kvaliteten på tvistingen og tuftingen. En matteprodusent fortalte oss at for kunden er en matte en matte. Våre kunder får alltid matter som er laget ifølge våre normer basert på over 40 års erfaring med matteservice.

Mattetyper - matteservice
Her gjelder det å velge riktig mattetype. Det finnes to typer utleiematter på markedet, bomullsmatter og syntetiske matter. En syntetisk utleiematte absorberer mindre vann enn en bomullsmatte, men avgir imidlertid mer vann til luft. I løpet av utleietiden vil derfor en syntetisk utleiematte suge opp mer fukt enn en bomullsmatte. Det er også forskjell på evnen til å skjule smuss. En bomullsmatte har myke fibere og vil derfor ikke skjule smusset som stoppes i utleiematten. Den blir fortere skitten og må byttes oftere. En syntetisk leiematte med varmebehandlede fibere er stivere slik at smusset forsvinner ned i matten. Matten kan ligge lengre mellom skift og er mer økonomisk i bruk.

Utseende
En utleiematte skal videre ha god gummikvalitet og helst forsterkede kanter. Enkelte mattefirma velger tynnere gummi for å spare transport. Som kunde vil du oppleve dette i form av fillete eller ruglete utleiematter. Får du leiematter som ikke er pene, skal du forlange at matten byttes eller du bytter leverandør.