Mattetyper

Mattetyper

Absorpsjon # Adsorpsjon
De fleste er ikke så nøyaktige i sin språkbruk at de forstår forskjellen mellom de to begrep. Med hensyn til bruken av ordene i relasjon bomull - nylonmatte, er forholdet at en bomullsmatte absorberer og en nylonmatte adsorberer. Kort forklart kan ordene defineres slik: Absorpsjon betyr tar opp i seg, adsorbere betyr tar til seg.

Materialegenskaper bomull
Bomull er en organisk fiber. Egenskapen til bomull er at den tar opp i seg fuktighet og kan absorbere store mengder fuktighet. Den er i stand til å oppta i seg vesentlig større mengder vann enn en nylonmatte. Det er korrekt at syntetfiber i motsetning til bomull ikke kan oppta i seg fuktighet. Under er det forklart hvorfor en nylonmatte tar til seg fuktighet

Materialegenskaper nylonmatte
Nylonmatte virker som matte annerledes enn bomull. Den adsorberer fuktighet. Det betyr at fuktigheten fester seg til overflaten til fibrene. Ved at en matte er spunnet av tynne fibre, vil den totale overflate bli stor. For å illustrere forholdet kan vi trekke sammenligning med en plastmatte av typen kunstig gress. Den har tykkere fibre, mindre overflate og følgelig vil den adsorbere mindre. En nylonmatte som er spunnet av varmebehandlet fiber, medfører at den, i motsetning til bomullsmattens bløte fiber, får en bedre skrapeeffekt. Dette gjør at smuss på matten forsvinner ned i matten.

Hvilken matte tar opp mest vann
Det er korrekt at bomull tar opp mest vann. Tar man en test som går ut på å helle vann på mattene og stoppe når vannet renner fra matten, vil bomullsmatten vinne. Denne testen er imidlertid kun av teoretisk interesse. For at matten skal fungere har det ingen interesse hvor mye vann den tar opp etter at den er gjennomfuktet. En gjennomfuktet matte avgir vann og virker mot sin hensikt. Skal en matte testes med hensyn på opptak av vann er det tidspunktet for når den i gangretningen slutter å absorbere. En bomullsmatte blir fuktig kun hvor det tråkkes, en nylonmatte fordeler vannet over hele matten. I en slik test kommer nylonmatten best ut.
Vi må se på den funksjon matten har. Den skal fungere i en hel utleieperiode som er fastlagt med faste skiftfrekvenser. Utleieperioden er igjen fastlagt etter det tidspunkt matten bør skiftes fordi opptaket av fuktighet stopper opp. Dersom bomullsmatten skiftes når den er våt, vil den være nylonmatten overlegen. Denne målemetode har imidlertid kun teoretisk interesse. Det er ikke fibrenes tekniske egenskaper som er relevant. Det er mattens egenskaper som utleiematte i en gitt periode som er måleenheten. Alle vet at stål synker, men at en stålbåt flyter.

Hvilken matte tar opp mest smuss i utleieperioden
Her må vi se på forskjellen mellom adsorpsjon og absorpsjon. Bomullsmatten holder nemlig på fuktigheten vesentlig bedre enn nylon. Det som skjer er at nylonmatten avgir fuktigheten til luft. En nylonmatte tørker opp om natten og i lavtrafikkperioder. Bomullsmatten forblir våt. Denne forskjell i egenskapen mellom de to mattene er så stor at opptatt fuktighet i perioden klart går i nylonmattens favør. Følgelig kan nylonmatten ha lengre skiftintervall.

Skrapeeffekt
Bomull er en myk fiber. Syntetfiberen som er spunnet og varmebehandlet får en vesentlig større spenst. Betegnelsen på dette er high-twist. Ved å studere de to mattetypene vil en se at skrapeeffekten er vesentlig større for en nylonmatte. Nylonmattens struktur vil medføre at sand og smuss vil falle ned i matten. Utseendemessig vil en nylonmatte derfor ha mindre smuss på overflaten. Dette forlenger også utleietiden mellom skift. Dette kan testes med en saltbøsse. Strø salt over mattene, stryk så over mattene med fingrene og du vil se at saltet fortsatt er synlig på bomullsmatten, men på nylonmatten vil saltet forsvinne ned mellom fibrene.

Utseende
Basert på de mattene som finnes på markedet, kan man konstatere at nylonmatter vinner på utseende når det gjelder fargevalg. Selv om vi her snakker om synsing, viser det seg at nylonmatten vinner. En vesentlig forskjell er også at det for bomullsmatten er mer synlig smuss på matten. På nylonmatten vil mye smuss forsvinne ned i matten.

Stempelputeeffekten
Når en matte er mettet med fuktighet vil den virke som en stempelpute. Du kan da oppleve at vannet som er i matten dras inn i lokalet i tørre perioder. Vi får mer stempelputeeffekt med en bomullsmatte. Det som skjer i praksis er at bomull holder på fuktigheten i matten og at den befinner seg på den gangstien som er i matten. I en nylonmatte vil vannet fordele seg mer over matten etter hvert som vannet presses ut i de deler av matten som ikke tråkkes på. En matte som er mettet med fuktighet, bør fjernes fra lokalet. Det er bedre å ta bort matten fordi den virker mot sin hensikt. Det er derfor du aldri skal legge en matte ute hvor den blir våt i regnvær.

Konklusjon
På basis av ovenstående, kan vi konkludere med at bomull er best når det gjelder teoretisk opptak av vann. Nylonmatten er best i praksis når det gjelder å oppta vann og smuss gjennom en fastlagt utleieperiode. Vurdert over en utleieperiode med skiftende værforhold, vil nylonmatten vinne. Betingelsen for at en bomullsmatte skal være best, er at den skiftes når den er mettet. Dette er imidlertid ikke økonomisk mulig. Ved at nylonmatten kan ha lengre skiftintervall vil den være mest økonomisk.
___________________________________________________________________________

Triks og feilinformasjon
I konkurransesituasjonen mellom bomull og nylon, finnes en rekke triks og sammenligninger som skal påvise den enes fortreffelighet fremfor den andre. Vi skal her gå gjennom en del av de vanligste.

Tester
Det finnes tester av forskjellig slag som skal bevise smussopptak. Vi oppdaget for noen år siden en test hvor bomullsmatten var en klar vinner. Det viste seg ved lesing av testen at den var foretatt med en impregnert matte. Forholdet er her at det tidligere var vanlig at bomullsmatten ble impregnert. Dette var gjort etter samme prinsipp som for impregnerte mopper. Impregnerte matter ble det slutt på for flere tiår siden fordi oljen i matten ble dratt inn på tepper og omdannet disse til smussabsorberer. Dette medførte behov for tepperens. Det finnes ikke oljeimpregnerte matter på markedet i dag.

Sandkassen
Et triks er å ta med en sandkasse med fuktig sand. Ved å tråkke i kassen og teste hvor mye, en henholdsvis bomull og nylonmatte absorberer, vil bomull vinne. Dette skyldes de samme forhold som er beskrevet overfor. Bomull er alltid best på første tråkk. Den taper i lengden.

Vannmengde
Det opplyses hvor mye en matte dyppet i vann kan oppta av vann. Matten veies før og etter at den er dyppet i vann. Denne testen er heller ikke realistisk siden det måles en verdi som er uinteressant. Det som teller er hvor mye vann matten opptar før den slutter å absorbere. En matte som har så mye vann at den virker som stempelpute, har ingen verdi. Dette kan virke selvsagt. Men dette forhindret ikke Teknologisk Institutt i å gå i baret og bruke denne testmetode etter oppdrag fra Lilleborg. Det er utrolig hva man kan bevise bare man betaler for seg!
En variant av dette er argumentet om bomullssokken og nylonsokken. Argumentasjonen lyder som følger. Ta en bomullsokk og en nylonsokk i vann og finn ut hvilke som har mest vann når du tar den opp. Svaret er gitt og spesielt fordi vedkommende som får servert problemstillingen, ubevisst forbinder bomull med en tykk og nylon med en tynn sokk.