Mattevaskeri

Mattevaskeri

Matter må vaskes i spesialmaskiner konstruert for å tåle de store belastningene en matte utsetter maskinen for. Ved bruk av små maskiner vil du få balanseproblemer fordi det ikke er mulig å fordele matten på samme måte som tøy.

Vi vil fraråde å vaske matter i maskiner som ikke er egnet for mattevask. Skal du vaske matter som løse tepper og lignende, vil vi fraråde å bruke et mattevaskeri. Det kan bli for tøff behandling av teppet. Spesielt kan dette skade frynser.

Det er ikke alle mattefirmaer som har eget mattevaskeri. Rengjøringsbyråer som tilbyr matteservice benytter mattefirma som underleverandør. Leko Matter AS leverer matteservice gjennom rengjøringsbyråer og sørger for at de er opplært til å vurdere riktig mattedekning når de tilbyr matteservice.