Moppevaskeri

Moppevaskeri

Vasking av mopper krever spesielle maskiner og spesielle vaskemetoder. Vasking av mopper krever at maskinen kan tømme ut vannet uten pumpe. Dette skyldes at det i mopper er mye lo som vil ødelegge pumpen i en vanlig husholdningsmaskin. På grunn av tømmesystemet krever en moppemaskin at det finnes sluk i gulvet.

Mopper kan heller ikke vaskes på vanlige vaskeprogrammer. Mopper fra rengjøringsbyråer krever at de blir skyllet en eller to ganger før den vanlige vaskeprosessen starter. En vanlig feil ved moppevask er at maskinen overfylles. Vasking av mopper krever at moppene får bevege seg slik at smusset blir frigjort.

Leko Matter AS har anskaffet maskiner som er spesielt egnet til moppevask. Våre maskiner har spesielle avbalanseringssystemer som gjør at vi kan høysentrifugere moppene. For mikrofibermopper betyr dette at de ikke trenger tørking i tørketrommel. For å beholde effekten av mikrofibrene skal en slik mopp ikke tørkes i trommel med høy temperatur.

Leko Matter AS vasker mopper for rengjøringsbyråer som leverer og henter selv. Hvert enkelt byrå har sin egen container hvor mopper samles opp for mer lønnsom vask. Pris pr mopp synker ved større antall.

For mindre kunder lønner det seg å leie mopper siden pris pr mopp blir for høy ved små kvanta. Veid leie av mopp har vi system for transport.