Nøkkelsikkerhet

Nøkkelsikkerhet_foto

Nøkkelsikkerhet

- Vi tar sikkerhet på alvor -

Alle nøkler vi mottar går inn i et lukket system hvor de merkes med et internummer som ikke er mulig for uvedkommende å tolke. Ingen nøkler kan knyttes til en adresse uten å ha tilgang til 2 ulike systemer hos Leko Matter. Det vil si at om en nøkkel skulle komme bort, er det ikke mulig å misbruke den.

Når nøklene ikke er i bruk for leveranse er den innelåst i forsikringsgodkjent safe.