Permanente matter

Permanente matter

Det finnes et stort utvalg av matter som legges permanent i inngangspartier. Disse selges gjerne i konkurranse med matteservice hvor det påstås at renholdssoner er billigere enn matteservice.

  • Dette er bevist løgn siden vedlikeholdskostnaden ikke er tatt med i regnestykket.

Det hevdes at renholdssoner kan støvsuges med spesialstøvsuger, men en overfladisk støvsuging fjerner ikke smuss som er dratt inn i matta. Skal renholdssoner sammenlignes med matteservice må mattesonen rengjøres med høytrykk.

  • Påstanden om at renholdssoner erstatter matteservice, er blank løgn.

En tekstilmatte i inngangsparti fungerer ved at fuktighet blir bundet til overflaten på fibrene. Vått smuss trekker ned i matten, over tid fordamper vannet, og smusset som ikke kan fjernes med støvsuger bygger seg opp. Når matten ikke kan gjøres skikkelig ren med vanlig støvsuging, gror matten igjen, og effekten både på absorbering og evnen til å skjule smuss blir sterkt redusert.

  • Garantien om at smusset og fuktigheten stoppes og fjernes hele tiden, er blank løgn.

Smusset som dras inn fra gaten inneholder klebrig smuss og vann. Støvsuging av inngangspartier har store begrensninger som det ikke tas forbehold om når det reklameres med at renholdssoner stopper og fjerner vann og smuss som ellers trekkes inn i lokalet.

  • Støvsugeren fjerner kun løst smuss.
  • Støvsugeren tåler ikke vann.
  • Støvsuging fjerner ikke tyggegummi

For å kunne foreta en korrekt sammenligning med utleiematter, må det kalkuleres inn rengjøring med høytrykk, kjemikalier, varmt vann, skylling og kraftig vannsuger. Alle kalkyler på dette viser at kostnaden for slik rensing blir vesentlig høyere enn matteservice med faste frekvenser. Resultatet er derfor at det ikke blir renset. Det er derfor du ser at slike inngangspartier er lite presentable.

  • Kalkyler som viser lønnsomheten med permanente matter, holder ikke mål.

For å få en godt fungerende løsning bør du alltid vurdere permanente matter og matteservice i kombinasjon.

  • Du starter med skraperister utenfor inngangsdøren.
  • Utleiematter innenfor som skiftes i faste intervaller.
  • Permanente matter brukes først etter at det våte smuss er fanget opp.

Utleiematter med faste renholdsfrekvenser vil sørge for at du har rene matter, og et mattesystem som stopper det vesentlige av smusset som ellers vil bli dratt inn i lokalet.

Leko Matter AS har over 40 års erfaring med løsninger for å stoppe smuss fra å komme inn i lokalet.
Tenger du råd og veiledning, kontakt oss på post@leko.no