Renholdssone

Renholdssone

Renholdssoner er betegnelsen på en tekstilmatte som leveres av Renholdssoner AS.

Begrepet renholdssoner benyttes om matter som limes fast i inngangspartier og leies for en bestemt periode. Prisen for å leie kan være 3 til 4 ganger den prisen du betaler for å kjøpe og installere tilsvarende mattesone.

Renholdssoner har tilsvarende effekt som en utleiematte når det gjelder å stoppe smuss i inngangspartiet. Dette betinger imidlertid at renholdssonen rengjøres slik at det smuss som samles i matten fjernes. Gjøres ikke dette, vil sonen gro igjen med smuss og effekten blir tilnærmet lik null.

Det er ikke tilstrekkelig med en støvsuging som kun tar overflatesmuss. Det er derfor en grov løgn når det reklameres med at renholdssoner erstatter en utleiematte som regelmessig blir vasket og tørket.

Skal det foretas en korrekt sammenligning mellom renholdssoner og matteutleie, må det innkalkuleres prisen for en tilsvarende rengjøring som blir foretatt av en utleiematte.

Vi har sjekket prisen for dette med et spesialfirma som opplyser at slik oppdrag har en minstepris på 3.000 kr pluss moms pr gang. Du får mye matteservice for hva det koster med en tilsvarende rens av mattesone.

Sjekk derfor vedlikeholdsprisen når du sammenligner matteutleie kontra renholdssone.

  • Matteservice er billigere enn renholdssoner.
  • Matteservice gir deg alltid rene matter i inngangspartiet.
  • Matteservice gir deg større fleksibilitet.
  • Matteservice binder deg ikke opp til en fast løsning i 3-5 år.

Kjekt å vite

Leko Matter As har jobbet med matteløsninger siden 1971 og har derfor lang erfaring i å vurdere hva som virker og ikke virker. Vi er løsningsorientert og gir gratis veiledning om hvordan man etablerer gode stoppsoner for smuss.
Leko Matter AS leier ut matter i Oslo, Akershus, Østfold og deler av Buskerud. Vi har dessuten kjøreruter til Gjøvik, Lillehammer og Hamar.