Teppeutleie

Teppeutleie

Teppeutleie er det samme som matteutleie. Du leier tepper som skiftes i faste frekvenser. Tepper som er egnet til teppeutleie skal ha spesifikke egenskaper som gjør at de absorberer smuss og vann. Tepper med syntetisk luv er enerådende på markedet for teppeutleie, og har totalt utkonkurrert bomullsmatter brukt til teppeservice.

Ved bestilling av teppeutleie bør du sjekke betingelser. Inngår du en avtale om teppeutleie må du sjekke at du ikke binder deg til avtaler med lang løpetid. Sjekk også at prisene for teppeservice er basert på totalpris pr år. Priser for teppeutleie oppgis nemlig på forskjellig vis. Noen firma oppgir pris pr uke som medfører at du må gange opp prisen med antall uker mellom skift.

Leko Matter As tilbyr teppeutleie i det sentrale Østlandet som inkluderer Oslo med omland, Østfold, deler av Buskerud. Vi har dessuten en kjørerute til Hamar, Lillehammer og Gjøvik.