Vaskeri

Vaskeri

- Ett profesjonelt vaskeri skal vaske helt rent, uansett om det vaskes gulvmatter, mopper eller arbeidstøy.

Et vaskeri som vasker matter og mopper må ha en rekke løsninger du ikke finner på mindre vaskerier. Et profesjonelt vaskeri må ha følgende:

Store nok vaskemaskiner, slik at matter og mopper får plass i maskinen uten at den overfylles. En overfylt maskin vasker ikke rent.

Automatisk doseringsanlegg for såpe som sikrer riktig mengde kjemikalier til enhver tid.

Riktig type kjemikalier, som er beregnet for matter og mopper.

Stor kapasitet på varmtvann, slik at man får vasket med høy nok temperatur slik at bakterier ikke overlever vasken.

Vaskeprogrammer som er programmert spesifikt for hva man vasker, også ut i fra smussmengde. For eksempel må mikrofibermopper vaskes og tørkes på andre programmer enn standard mopper.

Stor fordel med automatisert påfylling og tømming for å bedre effektiviteten, men også for å minske uheldig belastning og arbeidsstilling for de ansatte.

Leko Matter As har vaskeri på Langhus rett utenfor Oslo hvor vi vasker matter, mopper og arbeidstøy. Vårt vaskeri har gjennomgått kontinuerlig oppgraderinger og tilpasninger de siste 15 årene og har en vaskekapasitet på flere tonn pr time. Vask av matter og vask av mopper foregår hovedsakelig i vaskemaskiner som har en kapasitet på 57 kg - 400 kg. Vask av arbeidstøy foregår i en adskilt del av i vårt vaskeri.

Mattevaskeri

Matter må vaskes i spesialmaskiner konstruert for å tåle de store belastningene en matte utsetter maskinen for. Ved bruk av små maskiner vil man kunne balanseproblemer fordi det ikke er mulig å fordele matten på samme måte som tøy. Vi mener bestemt at utleiematter som vaskes i vaskemaskin med full rotering blir vesentlig renere enn gulvmatter som vaskes i vaskerør som en del vaskerier benytter. Les mer om leiematter med vaskeavtale her..

Moppevaskeri

Mopper for rengjøring må vaskes hygienisk rene, slik at man er sikker på at man starter gulvvask med en 100% ren mopp, fri for kjemikalierester og bakterier. Et moppevaskeri må ha god kjemi, nok vann og vaskeprogrammer for ulike typer mopper. Leko moppevaskeri er satt opp med automatisk dosering av kjemikalier til moppevask, vaskeprogrammer tilpasset smussmengde i moppene, samt egne programmer for mikrofibermopp, som må vaskes separat fra standard blandingsmopp. Les mer om mopper og moppevask her..

Arbeidstøyvaskeri

Vask av arbeidstøy krever at man til enhver tid vasker tøy på riktig program, med riktig mengde vann og kjemi. Leko Matter har egen avdeling for vask av arbeidstøy for våre faste kunder. Les mer om tekstilservice -vask av tøy her..