Kvalitetssjekk utleiematter

Matteutleie skal bedømmes ut fra en rekke kriterier. Du bør vurdere disse kriterier og velge den leverandør som gir deg det beste totalkonsept innen matteutleie. Matteservice er også det servicenivå du opplever i den løpende leveranse.

Matteservice med kvalitetsmatteUtleiematte med tvilsom kvalitetMatteutleie uten kvalitetssikring

Utleiematte med tvilsom kvalitet                               Matteutleie uten kvalitetssikring                          Matteservice med kvalitetsmatte

Kvalitetsjekk  utleiematter.

Er utleiematter hele uten rifter? Under vasking og bruk kan det oppstå rifter. Slike utleiematter skal skiftes ut. Vi skifter jevnlig ut alle utleiematter med feil.
Har utleiematter krøllete kanter En utleiematte med dårlige kanter skyldes dårlig mattekvalitet eller feil behandling under vask og tørk.
Tykkelsen på utleiematter En utleiematte slites under bruk og vask. En slitt utleiematte har dårlig absorberingsevne. Vi får våre utleiematter spesialprodusert med 950 gr./kvm. Våre utleiematter har derfor ca 40 % mer absorberende materiale enn standardmatter.
Fargeektehet Utleiematter som produseres i dag er fargeekte. En utleiematte som ikke er vasket godt nok vil imidlertid vise et annet utseende enn en ny utleiematte. Fargeforskjeller skyldes derfor dårlig vask.
Flekker Dersom utleiematter ikke er godt nok vasket vil det kunne oppstå flekker i form av tyggegummi og olje. Slike flekker skal fjernes ved omvask og flekkfjerningsmidler og sorteres ut under kvalitetskontrollen.

Utleiebetingelser – Matteservice.

Utleietid – kontraktstid Sjekk alltid hvilke oppsigelsestider din matteleverandør har. Noen leverandører operer med lange oppsigelsestider fra 1 – 3 år. Våre oppsigelsestider er kort og godt; du er kunde så lenge du er fornøyd.
Pristillegg Sjekk alltid at det i tilbudet på matteutleie ikke er tatt med ekstra kostnader for transport og fakturering. Be derfor om at pristilbudet omfatter totalkostnad pr år.
Kvittering Du har krav på at det leveres pakkseddel for hver leveranse. Vi leverer pakkseddel for de som ønsker dette.
Frekvens Behovet for matteutleie varierer mellom sesonger, be derfor om redusert skiftintervall om sommeren. Våre skiftintervall varierer mellom hver uke til en gang pr år.

 

Skjule smuss
En utleiematte stopper både vann og smuss i form av sand og finfordelt leire. Vannet fordampes og smusset forsvinner ned i leiematten. En god utleiematte skal ha tvistet luv som gjør at smusset forsvinner ned i matten. Utleiematten skal ikke være tuftet for tett slik at luven blir kompakt. Det finnes forskjeller mellom utleiematter når det gjelder kvaliteten på tvistingen og tuftingen. En matteprodusent fortalte oss at for kunden er en matte en matte. Våre kunder får alltid leiematter som er laget ifølge våre normer basert på over 40 års erfaring.

En utleiematte skal ha pent utseende med hele kanter som ikke er krøllete.

OK for bacon, ikke godkjent for utleiematte.

Matteservice har tradisjonelt kun omfattet frekvenser fra 1 til 4 uker og dekket områder nær smusskilden. Matteservice kan imidlertid benyttes i områder med liten trafikk. Vi har derfor tilbud om skiftfrekvenser på inntil et år. En matte på 90 x 150 cm vil da koste kun 8,65 pr uke. Dette er selvsagt langt billigere enn å kjøpe en matte.
Se ellers i prislisten for prisalternativer.
Vår matteservice dekker foruten Oslo og Akershus, Østfold og deler av Buskerud. Vi dekker videre strekningen Hamar, Lillehammer og Gjøvik med faste kjøreruter.