Stor dørmatte

Stor dørmatte, stor inngangsmatte

Entrematte
Stor-inngangsmatte

Store dørmatter og store inngangsmatter passer til større innganger som inngang til senter, offentlige bygg, skoler, hovedinngang i kontorbygg eller endre steder hvor det er behov for stor dørmatte. Stor dørmatte kan kjøpes for en engangssum eller inngå i abonnement på matteutleie om den er vaskbar dørmatte.

I store inngangspartier monteres det ofte store fastmonterte sonematter eller renholdssoner. Disse produktene vil over tid gro tette, da man ikke får ut alt smuss av en inngangsmatte uten å vaske de i vaskemaskiner som banker ut smusset med mekanisk kraft. Selv om fastmonterte matter støvsuges jevnlig, får man kun ut overflatesmusset, og den store mattesonen vil etter hvert miste funksjon og kan avgi lukt.
Se video under for demonstrasjon av en stor gulvmatte som rengjøres kun med støvsuger:

Vi anbefaler at man inngår avtale om leie av store dørmatter og store inngangsamatter som er vaskbare i vaskemaskin, og som byttes ut jevnlig. Da vil vi hente gulvmatten og ta med smusset ut av bygget, samtidig som vi legger på plass en hygienisk ren inngangsmatte samtidig. Man trenger ikke å tenke på renhold og vedlikehold, det tar vi oss av! Man sparer samtidig renholdspersonalet for mye jobb, noe som bør kunne redusere renholdskostnaden.

Hvorfor matteutleie-foto
Entrematte-foto

Steder hvor det ikke er praktisk med store gulvmatter, eller det er nedfelling til mattesone, kan man montere Leko ringsone som er en stor skrapematte i moduler, som ikke absorberer, men fjerner grovsmuss. Vi anbefaler imidlertid at ringsone kombineres med absorberende dørmatte innenfor, slik at også vann og søle fanges opp ved inngang til bygget.

Nedfelt inngangsmatte-foto
Ringmatte nedfelt-leko-foto